Blog

hobby

RSS not configured

Facebook
RSS

Usługi bhp śląsk

Comments Off
Oct - 23 - 2015
admin

Przez pojęcie ochrony rozumiemy cielesną zaporę przeznaczoną umyślnie do zapewnienia ochrony. W zależności od konstruowania, obrona jest nazywana obudową, deklem, ekranem, drzwiami, osłona kompletną itd. W zależności od piastowanych funkcji osłona ma okazję być: stała oraz ruchoma. Stała jest powiązana z miejscem zainstalowania na stałe czy też za pomocą detalów mocujących, śrub, mutr itd ., tak, że usuniecie bądź też otwarcie jej bez użycia narzędzi jest niemożliwe. Znacznie więcej na ten temat na domenie sprzęt bhp. Do takich obron zaliczamy: obudowę, osłonę gwarantującą dostęp do dyscypliny zagrożenia ze wszelkich stron; osłona odległościowa dzięki swoim wymiarom uniemożliwia czy też ogranicza dostęp do strefy pogrożenia np. ogrodzenia. Osłona ruchoma, która ma prawo być otwierana bez użycia narzędzi. Do takich osłon zaliczamy: osłonę z napędem maszynowym, poruszana za pomocą energii z innego źródła niż praca człowieka lub siła ciężkości; obronę zamykającą się samoczynnie, poruszana za pomocą elementu machiny, obrabianego przedmiotu, wracająca później samoczynnie do położenia zamknięcia.

Comments are closed.