Blog

hobby

RSS not configured

Facebook
RSS

Pozyskiwanie funduszy Lublin

Comments Off
May - 14 - 2015
admin

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla stworzonego przez nas państwa jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – szkolenia dofinansowane Lublin. Na co wolno przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego bądź też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą też być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość mnóstwo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na plus jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

Comments are closed.