Blog

hobby

RSS not configured

Facebook
RSS

Powierzchnie logistyczne

Comments Off
Mar - 11 - 2015
admin

Temat magazynów to tak w samej rzeczy temat rzeka, bowiem jest ich w gruncie rzeczy mnóstwo typów. Wydaje się, że newralgiczny podział dotyczy magazynów otwartych oraz zamkniętych lub składnic będących składnicami zmechanizowanymi bądź również nie, ale to tak ściśle mówiąc tylko wierzchołek góry lodowej. Co w następstwie tego jeszcze istnieje? A więc wyróżnia się na przykład centrum dystrybucyjne, która służą do magazynowania towarów z różnych źródeł i ich należytego rozdzielania, porządkowania i uzupełnienia – 123 logistic. Do tego docierają na przykład magazyny transportowo-przeładunkowe, które są stworzone po to, aby gromadzić towary jakie zostały wyładowane z jakiegoś środka przewozu i czekają na przeładunek do innego. Wyróżnia się także tak zwane magazyny skupu które sprzyjają do przechowywania takich towarów, jakie się skupuje. Do tego docierają magazyny zasobowe, inaczej przechowując zapasy dłuższy czas albo magazyny zbytu, czyli takie, które odbierają towary z różnych zakładów przemysłowych i je sortują i rozdzielają i przekazuj dalej. Atrakcyjne są również magazyny hurtowe, chyba najbardziej nam popularne, bowiem takie, które przechowują po prostu hurtowe ilości artykułów.

Comments are closed.